Ranking Bank Najlepszy Dla Rolnika"

 

RANKING „BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA" ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ MARTIN & JACOB

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
ZAPRASZAMY DO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z NAMI
CHĘTNIE UDZIELIMY ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA PYTANIA
 
W sprawie pytań odnośnie rankingu lub/i zakupu raportu prosimy o kontakt z dr Pawłem Trojanowskim

Co było inspiracją do powstania rankingu

Martin & Jacob. Ekspert Rynku Rolnego

ul.  Fabryczna 14 D, 53-609 Wrocław

www.martin-jacob.com, e-mail: office@martin-jacob.com

tel. +48 71 792 06 90, fax +48 71 349 73 35

 

Badanie zostało zrealizowane w styczniu 2017 r. Przeprowadzono je na próbie rolników wykorzystujących produkty bankowe na potrzeby własnych gospodarstw. 

Tak w roku ubiegłym, jak i obecnie, badani rolnicy oceniali poszczególne banki w zakresie 26 cech tworzących 4 wymiary ewaluacji: oferta bankowa, jakość obsługi, warunki lokalowe oraz ogólna opinia na temat banku. Przypomnijmy, że powyższy zbiór cech, sam w sobie jest wynikiem wyboru dokonanego na wstępnym etapie projektu. Jest to efekt selekcji cech najistotniejszych dla rolnika korzystającego z usług bankowych jakiego badacze dokonali ze znacznie szerszego zestawu cech możliwych.

 

W jaki sposób powstał ranking

Co wyszło z badań

Banki rdzennie związane z sektorem rolnym, podobnie jak w roku ubiegłym, są oceniane najwyżej. 

Zachowują zatem wypracowaną przez lata przewagę, która jest odzwierciedleniem przewagi, jaką mają nad innymi bankami w rozumieniu potrzeb biznesu rolnego. 


Pierwsza trójka ranking BNDR 2017 to: 
BGŻ BNP Paribas, SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Grupa BPS. 


Wysoko ocenione zostały również: Bank Zachodni WBK, Credit Agricole, mBank i PKO Bank Polski. Mocnymi stronami lidera tegorocznego rankingu - BGŻ BNP Paribas – są, obok ogólnej oceny, oferta produktowa i obsługa klienta. Bank zajmujący drugie miejsce - SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa – góruje nad liderem jedynie w zakresie warunków lokalowych.

W BADANIU WZIĘŁO UDZIAŁ
1200 ROLNIKÓW
OCENILI ONI BANKI
 W 4 KATEGORIACH
OCENILI ŁĄCZNIE
26 ELEMENTÓW

Nota metodologiczna 

Badanie zostało zrealizowane w styczniu br. metodą ilościową, techniką CAWI. Z pierwotnego zboru 5000 ankiet zebranych w panelu internetowym, reprezentatywnym ze względu na kategorię wielkości gospodarstwa i lokalizację w przestrzeni kraju, losowo dobrano 12 stuosobowych grup rolników wskazujących jeden z 12 banków oferujących produkty dla rolników, jako swój bank główny. Skonstruowany ranking opiera się na ocenach wystawionych w obrębie tych właśnie grup.