Ranking Bank Najlepszy Dla Rolnika"

 

RANKING ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ MARTIN & JACOB

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
RAPORTY PODSTAWOWE Z POPRZEDNICH EDYCJI DOSTĘPNE SĄ NA PROŚBĘ
ZAPRASZAMY DO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z NAMI
 
W sprawie pytań odnośnie rankingu „Bank Najlepszy Dla Rolnika" lub/i zakupu raportu prosimy o kontakt dr Pawłem Trojanowskim

Co było inspiracją do powstania rankingu

Martin & Jacob. Ekspert Rynku Rolnego

ul.  Fabryczna 14 D, 53-609 Wrocław

www.martin-jacob.com, e-mail: office@martin-jacob.com

tel. +48 71 792 06 90, fax +48 71 349 73 35

 

9446 rolników będących właścicielami gospodarstw rolnych, zarządcami lub osobami powiązanymi rodzinnie z właścicielem gospodarstwa wzięło udział w tegorocznej, trzeciej edycji Rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika”.

Z tej puli wyłoniono 2331 respondentów, którzy zadeklarowali korzystanie z jednego banku jako banku głównego. Do rankingu zaklasyfikowano 12 banków o największych udziałach (liczonych liczbą rolników deklarujących dany bank jako główny) w sektorze agro.

W jaki sposób powstał ranking

Co wyszło z badań

Pierwsza trójka rankingu Bank Najlepszy dla Rolnika to: 

BGŻ PNB Paribas, SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Bank Polskiej Spółdzielczości. 

Najwyższy awans w kategorii oferta zanotował Bank PKO BP, zmieniając lokatę 7 na 2. Dokładnie taki sam wynik, ale w kategorii jakość obsługi, osiągnął mBank. 

Dla rolnika nadal kluczowe pozostają czynniki związane z ofertą bankową oraz jakością obsługi. To one gwarantują wzrosty. Wśród tych czynników wyróżnić można bankowość internetową, maksymalną wysokość kredytów, warunki spłaty kredytów, czasochłonność rozpatrywania wniosków kredytowych. 

W zakresie kategorii jakość obsługi, rolnicy zwracają głównie uwagę na dyskrecję obsługi, dostępność informacji o ofercie oraz na prostą i  zrozumiałą komunikację.  Na znaczeniu tracą czynniki związane z warunkami lokalowymi oraz wizerunkiem typowo rolniczym. Bankowość rolnicza powoli wchodzi w etap dobrze zbudowanego pragmatyzmu, gdzie liczy się profesjonalizm obsługi i wiedza o branży oraz dobrze skrojona oferta dla wielu segmentów, dostępna coraz częściej z poziomu sieci internetowej. 

RANKING ZBUDOWAŁO
2331 ROLNIKÓW
OCENILI ONI BANKI
 W 4 KATEGORIACH
OCENILI ŁĄCZNIE
26 ELEMENTÓW

Informacje o badaniu 

Ranking „Bank Najlepszy Dla Rolnika" został utworzony na podstawie badania zrealizowanego w styczniu br. metodą ilościową, techniką CAWI. Respondenci wypełniający ankietę byli dobierani w oparciu o losowy model Real Time Sampling (RTS), co oznacza, że ankietowanym emitowano kwestionariusz ankiety w portalach rolniczych.

Uprzejmie informujemy, że w celu otrzymania regulaminu plebiscytu "Bank Najlepszy dla Rolnika"
prosimy przesłać e-mail na adres office@martin-jacob.com